Nyland behöver mer tid för att införa valfrihet i vården.
– Den planerade övergångsperioden som ska tillämpas då valfriheten inom social- och hälsovården utvidgas är för kort för ett så folkrikt landskap som Nyland, konstaterar Nylands förbund i sitt utlåtande om utkastet till valfrihetslagstiftningen.

I ett landskap med 1,6 miljoner invånare tar det mera tid att genomföra förändringen än i övriga delar av landet.

Enligt Nylands förbund har landskapet alldeles för knappt om tid för att anpassa den offentliga serviceproduktionen så att den kan tävla med det privata utbudet av tjänster.

– Antalet anställda inom landskapets social- och hälsovårdsbolag kommer att vara ungefär 8 000 personer. Det är ett stort jobb att grunda ett bolag av den storleken. Det behövs en övergångsperiod som ger möjlighet till att utveckla verksamheten i den grad att den betjänar klienterna i marknadsläget, påminner förändringsledare Markus Sovala.

Landskapsförbundet påpekar att en oklar situation kan äventyra tjänsternas kontinuitet och patientsäkerheten. Det är till exempel inte möjligt att i all hast ta i bruk ett patientdatasystem eller ett system som är halvfärdigt.

Ur kundens synvinkel är valfriheten en välkommen förnyelse, men systemet riskerar bli komplicerat och svårt att hantera, befarar förbundet.

– I en modell med flera leverantörer finns det en risk att målet att integrera social- och hälsovårdstjänsterna äventyras.

Läs hela utlåtandet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *