Förslaget innebär att de ändringar som regeringen Sipilä gjorde nu görs om.

Frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus har nu avancerat så långt att regeringen föreslår en ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen innebär att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt.

Samtidigt slopas Seinäjoki centralsjukhus skyldighet att ordna jourtjänster även på svenska, skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

De nuvarande tolv andra enheter för omfattande jour ska fortsätta sin verksamhet som förut.

Vid Vasa centralsjukhus finns redan nu jour dygnet runt inom många specialområden. För att sjukhuset ska uppfylla de krav som ställs på en enhet för omfattande jour ska det komplettera jouren inom neurologi och mun- och tandvård.

Syftet med ändringen är förbättra tillgången på tjänster för den svenskspråkiga befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt och att bättre än i dag tillgodose de språkliga rättigheterna.