Förslaget som ger Vasa centralsjukhus fulljour finns nu svart på vitt för sjukhusen att ta ställning till.

Arbetet med att ge Vasa centralsjukhus omfattande jour framskrider i rask takt.

Reijo Autio, chefsöverläkare vid centralsjukhuset, berättar att man under ett möte i tisdags med Social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän gick igenom det förändringsförslag som ger omfattande jour till Vasa.

Samtidigt stryks skrivelsen om att centralsjukhuset i Seinäjoki ska ta hand om svenskspråkiga jourpatienter.

När regeringsprogrammet presenterades tidigare i juni stod det klart att Vasa centralsjukhus skulle bli ett sjukhus med omfattande jour, men nu har man alltså avancerat så långt att förslaget finns svart på vitt för centralsjukhuset att ta ställning till.

Andra sjukhus deltog också i tisdagens möte, säger Autio, och ingen hade något att invända.

Det inkluderar centralsjukhuset i Seinäjoki, som under den tid som jourförordningen varit kraft tagit emot ett fåtal svenskspråkiga patienter.

Samarbete kring munhälsovården

Den nya jourförordningen träder i kraft nästa år om den godkänns av riksdagen, vilket är sannolikt.

För Vasa centralsjukhus innebär det att jourverksamheten för neurologin och munhälsovården måste utökas.

Sjukhuset kommer att rekrytera två neurologer till och till munhälsovården, vars mottagningstid förlängs till klockan 21, måste man ta HVC-tandläkare till hjälp.

– Vasa centralsjukhus har inte annat än munkirurgi och några specialister, så vi måste diskutera med Vasa stad och de andra kommunerna om ett samarbete, säger Autio.

Utöver det här kommer akutläkarnas roll att förstärkas när centralsjukhuset får omfattande jour.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *