Sjukvårdsmaterialet och skyddsutrustningen tar inte slut, försäkrar Social- och hälsovårdsministeriet.

I Kommuntorgets artikel om hemvården i Pargas konstaterade äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki att hemvården inte kan använda skyddsutrustning – alltså handskar och munskydd – i den utsträckning som personalen vill. Det här på grund av att det inte finns tillräckligt med utrustning.

Nu meddelar Social- och hälsovårdsministeriet att man tagit i bruk det sjukvårdsmaterial och den skyddsutrustning som finns i statens säkerhetsupplag, och bett Försörjningsberedskapscentralen att dela ut materialet och utrustningen till fem sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus.

Distrikten samordnar utdelningen och användningen av materialet i sina egna specialupptagningsområden efter behov för att användas inom kommunernas eller samkommunernas social- och hälsovård, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Det handlar om skyddsutrustning som i första hand är avsedd för personalen som vårdar infekterade patienter, till exempel ansiktsskydd, andningsskydd, operationsmasker, skyddsrockar och så vidare. Dessa finns både i sjukvårdsdistriktens lager och i beredskapslager.

I den första fasen får varje specialupptagningsområde en mängd skyddsmaterial som står i proportion till distriktets befolkningsunderlag. I fortsättningen tar ministeriet beslut om delning av materialet efter behov.

Utrustningen används när nödvändigt

Alla social- och hälsovårdsaktörer ska följa de nationella anvisningarna om en ändamålsenlig användning av skyddsutrustningen.

Hemvårdspersonalen ska använda ett mun- och nässkydd för att skydda klienten mot en eventuell smitta som bärs av personalen, skriver ministeriet.

Överlag när det gäller vård- och omsorgsuppgifter inom hälso- och sjukvården ska personalen använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd och skyddshandskar när de vårdar patienter som insjuknat i en luftvägsinfektion. Vid vård av andra patienter eller klienter räcker det med god handhygien.

Laboratorierna har egna anvisningar om tagning av prover på patienter som misstänks ha coronavirus.

Ministeriet påpekar att privata aktörer i enlighet med självansvar ska se till att de har tillräckligt med skyddsutrustning i sina lager och att lagren också kompletteras.

Lagren fylls på

Ministeriet följer upp användningen av skyddsutrustningen tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och universitetssjukvårdsdistrikten. Att tillgången till skyddsutrustning är tillräcklig säkerställs bland annat genom ett ökat antal anvisningar och kontroller över användningen av skyddsutrustningen.

Universitetssjukvårdsdistrikten svarar för att de har uppdaterad information om mängden sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning som har använts och som behövs i specialupptagningsområdena.

Enligt ministeriet finns det tillräckligt med skyddsutrustning som behövs för att undersöka och vårda coronapatienter.

Utrustningen är inte på väg att ta slut, försäkrar ministeriet, och samtidigt som man börjar dela ut skyddsutrustning till sjukvårdsdistrikten börjar Försörjningsberedskapscentralen komplettera upplagen.