Äldreomsorgen kommer på många plan att fortsätta som tidigare, säger Tarja Myllärinen direktör för Social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet.  – Vårdreformen har som syfte att göra social- och hälsovården mer jämlik i hela landet. För en del kommuner kan det innebära att de måste pruta på kvaliteten.

 Kommuntorget skrev i onsdags om Pensionärsförbundens oro för hur det går med äldreomsorgen när landskapen tar över ansvaret för vården. Hur ska den lokala kontakten skötas om äldreomsorgen leds från landskapet? Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet förstår oron men manar till lugn. Hon påpekar att utgångspunkten också efter reformen är att närservicen ska finnas kvar.

– Äldreomsorgen kommer på många plan att fortsätta som tidigare, nära människan, men med förebyggande virtuella tjänster och teknologi som kommer hem till de äldre. Den närmsta chefen måste finnas lokalt och personalen är med största sannolikhet densamma som förut.

Men, fortsätter Myllärinen:

– Det är sant att gränssnittet mellan kommun och landskap måste byggas upp på nytt så att man får ett smidigt samarbete mellan åldringsvården, som landskapen ansvarar för, och för främjandet av hälsa och välfärd, som kommunen ska ansvara för. Det är en stor utmaning.

Enligt Myllärinen måste kommunen ha en ansvarsperson för främjandet av hälsa och välfärd. Hon anser också att det vore bra med en mellanchef på lokal nivå som ser till att den lokala kännedomen om social- och hälsovården tryggas.

Hur ska till exempel en äldre 80-årig kvinna som är anhörig till sin något äldre man klara av att hålla kontakten med en ansvarig på landskapsnivå lika väl som en bekant svenskspråkig ansvarig i den egna kommunen?

– Det är ett utmärkt exempel och för äldre personer är förändringar svårare. De språkliga aspekterna måste givetvis beaktas. Det är viktigt att invånarnas röst hörs. För någons del ändras telefonnumret hur som helst då ansvaret flyttas till ett större område. Invånarna måste tydligt och i tid informeras om förändringarna. Det skulle öka känslan av trygghet.

”Sällskap framom piller”

Myllärinen konstaterar att reformen som har som syfte att göra social- och hälsovården mer jämlik i hela landet kan innebära försämringar för en del kommuner som nu har använt mer pengar för servicen än andra kommuner.

– En del får mer och andra mindre, konstaterar Myllärinen.

Hon är ändå övertygad om att den bästa lösningen är att ansvaret för äldreomsorgen överförs på landskapen.

– Om ansvaret för äldreomsorgen stannade kvar hos kommunen skulle hälsovården börja leva sitt eget liv och socialvården marginaliseras. Äldreomsorgen måste skötas integrerat för att garantera att ålderdomen inte ska medikaliseras. En äldre person vill ha sällskap framom piller.

Vilka dessa uppgifter som främjar hälsa och välfärd är måste definieras tydligt i lag.

– Det kan inte vara nya uppgifter för kommunerna utan något som måste göras med de resurser de har idag. Om kommunerna får nya eller utvidgade uppgifter måste man ge dem full ersättning.

Varifrån ska kommunerna hitta pengar för det här då de går miste om resurserna för vården, det vill säga ungefär hälften av kommunernas nuvarande medel? Dessutom finns det kommuner som har betydligt lägre vårdkostnader och frisk befolkning.

– Det finns planer på statsandelar eller en liten symbolisk summa för att stödja kommunerna i den hälsofrämjande uppgiften. Man måste se till att såväl rika som fattiga kommuner har tillräckligt med pengar för att sköta de uppgifter som fortfarande är på kommunens ansvar. I regeringens riktlinjer talas om en särlösning för huvudstadsregionen, men också andra större städer vill ha särlösningar.  Det här blir en utmaning för regeringen.

Landskapen måste garantera att de svenskspråkiga får service på sitt modersmål. I och med valfriheten kommer antagligen nya aktörer att växa fram som samtidigt är sårbara.

– Det innebär att man måste ha beredskap för att resursera för extra service. Ifall ett bolag som erbjuder äldreomsorg till exempel går i konkurs har landskapet ansvaret för vad man gör. Det är en stor risk då syftet med reformen samtidigt är att uppnå betydande besparingar.

Läs också:

Pensionärsförbund slår larm: Regeringen skrotar äldreomsorgen

De tror inte på digitala lösningar: ”Mänsklig kontakt viktigast!”

”Ansvariga måste ha lokal kunskap”

Regeringen: utveckla närstående- och hemvård

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *