Reformen och regeringen föll. Nu har kommunerna sin chans att visa vad de går för, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

I efterdyningarna av landskaps- och vårdereformens uppmanar Karhunen kommunernas tjänstemän och beslutsfattare att ta tillfället i akt och fortsätta beredningsarbetet för en mera integrerad social- och hälsovårdsmodell, utan att vänta på vad regeringen förhandlar fram.

– Det är nämligen sant att staten varit tvungen att fundera på en lösning, eftersom vi själva inte har lyckats med det. Vi har kanske inte klarat av att skapa så bra tjänster som våra invånare behöver.

Karhunen nämner vårdköerna, resursbristen och bristerna i tjänsternas kvalitet.

– Vi behöver de omtalade ”bredare axlarna”, säger Karhunen.

Karhunen uppmanar kommunerna att fortsätta det beredningsarbete som pågått de senaste fyra åren med sikte på en landskapsförvaltning. Det gäller att hitta egna lösningar för stadsregionerna och att fortsätta utveckla samkommunerna genom nya samarbeten.

–  Vi ska vara redo att berätta för den nya regeringen vilka lagändringar som behövs. Även om ganska många saker kan förverkligas utan lagändringar, säger Karhunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *