Kommunerna uppmanas att ge anvisningar om coronaläget för närståendevårdare och för dem som får personlig assistans, skriver Social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en anvisning till kommuner som ska iakttas särskilt i fråga om service som ges hemma hos personer som är över 70 år, personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka personer eller personer som hör till någon annan riskgrupp.

Också service som ges hemma hos barn och unga som hör till riskgrupperna omfattas delvis, och anvisningen baserar sig på skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra och minska spridningen av smitta enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Anställda inom hemvården ska ge klienterna anvisningar om hygien och hur man ska skydda sig för virus, skriver ministeriet i ett pressmeddelande. Också anhöriga och närstående ska ges tydliga anvisningar och information om hygien, hygienåtgärdernas innehåll och orsakerna till dem.

Kommunerna uppmanas att ge anvisningar om coronaläget för närståendevårdare och för dem som får personlig assistans. Kommunerna ska också se till att vården och hjälpen för dem som är beroende av närståendevård och personlig assistans fortsätter, även om närståendevårdaren, den person som får närståendevård, de personer som får assistans eller de personer som assisterar insjuknar i coronaviruset.

De anställda inom hemvården ska under coronavirusepidemin använda andningsskydd för att skydda klienten mot en eventuell smitta, skriver ministeriet, och preciserar: Med friska och symptomfria klienter kan man använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk eller ett mun- och nässkydd för engångsbruk av tyg, till exempel en scarf.

Mun- och nässkyddet av tyg ska dock användas endast en gång, det vill säga förstöras eller tvättas efter användning, påpekar ministeriet.

Vid behandling av en patient som insjuknat i luftvägsinfektion eller då man assisterar en person som får personlig assistans ska kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddshandskar samt skyddsrock eller förkläde användas, heter det i anvisningarna.

Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt, avslutar ministeriet.

Läs mera: Hemvården under coronakrisen: Ministerium medger översättningsmisstag – i Pargas är hemvården ofta klienternas enda kontakt med omvärlden