Hälsovårdarnas nya sätt att nå ut till unga har noterats i medierna, också internationellt.

Hälsovårdarförbundets informationspris går i år till Helsingfors stads sommarhälsovårdverksamhet.

Inom verksamheten rör sig studerandehälsovårdare på staden bland unga och informerar om sexualhälsa och delar ut gratis preventivmedel.

Det är just hälsovårdens ”kondomcyklar”, som också Kommuntorget skrivit om, som fått stort genomslag.

Hälsovårdaren Soile Tanska, som kom på idén att sända ut hälsovårdare på cykel för att tala med ungdomar om sexual- och preventivhälsa, fick i fjol priset Årets hälsovårdare.

– Vi har intervjuats i olika medier och till och med fått internationell uppmärksamhet. På så vis har vi fört fram hälsovårdarens arbete på ett nytt sätt och förstärkt den positiva bilden av hälsovårdares roll i människors vardag, säger Tanska i ett pressmeddelande.

Hälsovårdarna berättar om sin vardag på Instagram-kontot @stadinnuortensote