Kommunsektorn utreder intresset för att  bilda en gemensam, riksomfattande företagshälsovårdskoncern.

Enligt kommunallagen ska företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari 2019.

– För att inte enskilda kommuner ska behöva bolagisera sin verksamhet ensamma har Keva, Kommunförbundet och vissa städer, kommuner och sjukvårdsdistrikt startat ett projekt för att utreda om det bland de offentliga aktörerna finns intresse för att bilda en gemensam, riksomfattande företagshälsovårdskoncern. Projektets ekonomiska förutsättningar har också utretts, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Kommunförbundet stöder konceptet, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

– En fungerande företagshälsovård är utöver sitt egentliga uppdrag en stark lokal livskraftsfaktor. Kommunförbundet stöder konceptet om ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag för den offentliga sektorn.

Kommunen eller samkommunen och deras dotterbolag kan fortsätta att producera företagshälsovårdstjänster för sina anställda precis som andra arbetsgivare. Kommunens lagstadgade skyldighet att vid behov ordna förebyggande företagshälsovård för andra än de kommunalt anställda ska enligt planerna tas över av landskapen.

Kommunfältet intresserad av samarbete

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har visat stort intresse för ett gemensamt företagshälsovårdsbolag.

– Nu utreder vi de juridiska och ekonomiska frågorna kring verksamheten och hur riksomfattande offentligt ägt företagshälsovårdsbolag förvaltas, säger Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist vid Kommunförbundet.

– De kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som vill delta i projektet bör anmäla sitt intresse inom augusti. Det ger dem en möjlighet att föra fram sina synpunkter och önskemål om de kommande bolagens syfte, målsättningar, verksamhetsprinciper och förvaltningsstruktur samt om innehållet i delägaravtalen när bolagen bildas, säger Lebedeff.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *