Beredningen av social- och hälsovårdsreformen måste göras öppet. Likaså måste kommunera höras under processens gång, anser Kommunförbundet.

Enligt förbundsstyrelsens arbetsutskott har lagförslaget har förändrats så pass mycket under behandlingen i riksdagen att det borde offentliggöras i sin helhet så snabbt som möjligt. På fredagen publicerades bara en del av innehållet av social- och hälsovårdsutskottet.

Social- och hälsovårdsutskottets reviderade lagförslag ligger närmare grundlagsutskottets krav, men Kommunförbundet påpekar att det fortfarande finns problem som borde åtgärdas. Beredningen borde därför ske öppet och göras grundligt så att reformen inte äventyrar kommunernas ekonomiska bärkraft.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *