På Kommunförbundet är man nöjd med grundlagsutskottets utlåtande och ser det som en klar och grundlig bas för fortsatt arbete.

– I de uttalanden som Kommunförbundet och kommunernas gjort har just förvaltningen och finansieringen tagits upp, främst ur ett rättviseperspektiv, sägs i uttalandet.

Kommunförbundet håller med grundlagsutskottet om att den fortsatta beredningen helst bör ges till regeringen och möjligen en brett tillsatt parlamentarisk grupp. I så fall bör också kommunerna höras, vilket grundlagsutskottet ju sagt.

– Finansieringsmodellen i lagförslaget har nu konstaterats strida mot grundlagen, påpekar Kommunförbundet.
I grundlagsutskottets uttalande har man också fäst uppmärksamhet vid hur de tjänster som blir kvar i kommunerna ska finansieras. Därmed aktualiseras också frågan om hur de grundlagsenliga bildningsfrågorna ska förverkligas.

– Kommunerna måste ha möjlighet att trygga de tjänster som de i framtiden ska ansvara för.

Men Kommunförbundet betonar också behovet av reformer. Den nya lagen måste säkerställa att de ursprungliga målen uppföljs, det gäller bland annat att stärka basservicen och skapa ett smidigt samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den specialiserade vården.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *