Kommunerna har inga representanter i  den nya tjänstemannastyrgruppen och projektgruppen som ministeriet har  tillsatt (11.9) för att bereda social- och hälsovårdsreformen.

Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio förundrar sig över gruppernas sammansättning. Med sitter enbart representanter får finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

– Kommunerna borde självklart ha haft representanter i bägge grupperna, eller åtminstone i den ena. Reformerna berör i högsta grad kommunerna. På Kommunförbundet tycker vi det här är mycket märkligt.

Grupperna har till uppgift att bereda och genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet av självstyrande områden i anslutning till reformen.

Ordförande för styrgruppen är SHM:s kanslichef Päivi Sillanaukee och dess vice ordförande är FM:s statssekreterare Martti Hetemäki. Som medlemmar i styrgruppen ingår också Tiina Astola, kanslichef för justitieministeriet och Tuomas Pöysti, projektchef och understatssekreterare.

Ordförande för projektgruppen är understatssekreterare Tuomas Pöysti. Viceordförande är social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef, överdirektör Kirsi Varhila och finansministeriets avdelningschef, överdirektör Päivi Laajala.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *