Nästan hälften av kommundirektörerna vill att social- och hälsovårdsområdena ska vara samkommuner. Det visar en undersökning av Kommunsektorns utvecklingsfond (KAKS).

Drygt en tredjedel vill ha en landskapsbaserad modell. Bara ungefär tio procent ansåg att ansvaret för att organisera social- och hälsovården ska överföras på staten.

Samkommuner och självstyrande områden på landskapsnivå är de två modeller som regeringssonderaren Juha Sipilä (C) har lyft fram i sina frågor till partierna.

Över hälften av kommundirektörerna ansåg att finansieringen borde organiseras på områdesnivå, men bara 29 procent ansåg att området ska ha beskattningsrätt.

Enkäten besvarades av 122 kommundirektörer.

Undersökningen på KAKS webbplats (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *