Mellan nio och tolv självstyrande områden med staten som finansiär. Det föreslår en expertgrupp inför vård- och regionförvaltningsreformen. Det betyder att hela verksamheten, personal och byggnader, till exempel på Åbosjukhuset på bilden, överförs till nya områden från distrikt och kommuner.

Expertgruppen som presenterade sina rekommendationer anser att regeringen redan i början av beredningen bör ta beslut om antalet självstyrda regioner och om områdesfördelning. Århundradets reformarbetet ska börja med social- och hälsovården. Reformen av regionförvaltningen ska ta fart enligt de linjedragningar som regeringen gör i början av 2016.

Gruppen har utarbetat ett förslag om hur social- och hälsovårdsreformen, bildandet av självstyrande områden och regionförvaltningsreformen kan genomföras och samordnas så smidigt som möjligt. Expertgruppen har letts av revisionsverkets generaldirektör Tuomas Pöysti, medlemmar har varit Arto Haveri från Tammerfors universitet och biträdande stadsdirektören i Kouvola, Annikki Niiranen.

Friskvården kvar hos kommunen
Fastän kommunerna inte längre åläggs att producera social- och hälsovårdstjänster ska kommunerna även i fortsättningen sköta medborgarnas friskvård. ”…ska i deras roll även i fortsättningen ingå att aktivt sörja för främjande och upprätthållande av kommuninvånarnas välmående och hälsa.”, sägs det i rapporten. Friskvården ska förverkligas i samarbete med de nya självstyrande områden.

Staten är i första hand finansiär. Kommunernas ansvar för finansieringen skulle begränsa sig till möjliga övergångsperioder. Expertgruppen föreslår att de självstyrande områdenas möjlighet att driva in skatter måste utredas som ett alternativ.

Egendom och personal flyttar
Senast i början av 2016 måste regeringen dra upp linjerna för finansieringen.
Det kommer att handla om en omfattande förflyttning av egendom och personal. Därför måste de självstyrande områdena få en tillfällig organisation som verkar endast under en övergångsperiod. Redan i början av utredningsarbetet måste arbetsgrupper bildas för denna fråga, säger expertgruppen.
En projektchef ska anställas för att koordinera arbetet, personen ska vara gemensam för ministerierna och åtnjuta regeringens förtroende.

Utredningen har gjorts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *