Vilka önskemål har du när det gäller klientens och patientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna? Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en enkät om klientens valfrihet i webbtjänsten dinåsikt.fi.

Genom enkäten vill ministeriet till stöd för beredningen få in åsikter om hur omfattande valfrihet människor vill ha. I enkäten går det också att ta ställning till utredningsgruppens förslag om hur valfriheten kunde förverkligas. Dessutom ber man om åsikter om hurdant stöd klienten bör få för att kunna välja serviceproducent.

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Du kan lämna svar till och med den 18 april 2016. Ett sammandrag av svaren publiceras i april på webbplatsen regionreformen.fi, och det kommer att användas vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Ge din åsikt och dina förslag!

Du kan besvara enkäten här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *