Varje medborgare ska i framtiden få välja sin vård själv. Professor Mats Brommels har lagt fram fyra modeller för hur valfriheten kunde ordnas. Målet är en enhetlig offentligt finansierad social- och hälsovård. Brommels föreslår att staten, åtminstone under en övergångsperiod sköter finansieringen.

Professor Brommels överlämnade i tisdags sin rapport till omsorgsminister Juha Rehula(C). Brommels har jobbat med en arbetsgrupp och kommer nu med en första mellanrapport. I rapporten finns fyra alternativ, av dem ska gruppen senare föreslå ett.

De olika modellerna innehåller olika grader av frihet att välja mellan offentlig, privat och tredje sektorns vård

Man räknar i detta skede med en ny finansieringsmodell som kräver styrning.

Brommels rekommenderar att staten sköter finansieringen, någon landskapsskatt blir det inte fråga om i detta skede. Medlen allokeras till landskapen som bär ansvaret för att vården ordnas. Man räknar med en övergångsperiod mellan det gamla och nya systemet.

– – Mellanrapporten på social- och hälsovårdsministeriets webbplats – –

Företagshälsovården, läkemedel, reskostnader, rehabilitering och studenthälsovård är områden som granskas separat.

Brommels säger att Finland kan vara ett föregångsland vad gäller integrationen mellan de olika aktörerna. Det är viktig att skapa fungerande kedjor som samarbetar och där informationen löper.

– Vår uppgift har varit att samla det som gjorts hittills. Faktaunderlaget är stort inom hälsovården i motsats till socialvården , säger Mats Brommels och tillägger  att man tagit sig flera friheter.

– Vår uppgift har varit att fundera på alternativa lösningar. Nästa steg är att fortsätta analysen och rekommendera ett av alternativen.

Kolla Kommuntorgets podd där Mats Brommels i detalj förklarar sin utredning om valfrihet inom vården.

Läs också:

Samma vårdkostnad oavsett producent

 Förslag: Ingen separat Fpa-ersättning på privat vård

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *