Utredningsgruppen som leds under Mats Brommels presenterade idag också också tre olika modeller för hur sjukvårdsersättningen ska skötas i framtiden.

Ett förslag är att man inte längre skulle få separat FPA-ersättning på privata vårdtjänster. De pengar som samlats in till sjukvårdsförsäkringens ersättningar sammanslås med statens helhetsfinansiering av social- och hälsovården. Pengarna fördelas till den offentliga vården där omfattande valfrihet tillämpas.

Det andra förslaget är att sjukvårdsförsäkringen i enlighet med nuvarande praxis bibehålls vid sidan om den offentligt finansierade social- och hälsovården.

Det tredje alternativet är att man under en övergångsperiod upprätthåller parallella system.

I sin rapport  analyserar utredningsgruppen också olika alternativ för hur företagshälsovårdens sjukvårdstjänster ska ordnas. Den lagstadgade, förebyggande arbetshälsovården skulle enligt arbetsgruppen finnas kvar. Däremot har man granskat den del av arbetshälsovården som består av sjukvårdstjänster.

Vissa nuvarande ersättningar skulle helt eller delvis kunna flytta över till landskapen. Till exempel klienternas resekostnader, som för närvarande ersätts från sjukvårdsförsäkringen. Det här skulle enligt utredningsgruppen uppmuntra till kombinerade resor och säkerställa tillgången till närtjänster. Läkemedelsersättningar inom öppenvården är ett annat exempel som föreslås överföras till  landskapet.

I fortsättningen bör det enligt utredningsgruppen också utredas om den rehabilitering som Fpa ordnar och ersätter helt eller delvis bör överföras till landskapen. Dessutom bör det göras en bedömning av landskapens roll i finansieringen av studerandehälsovården, anser expertgruppen.

Läs också: Fyra modeller för valfrihet

Samma vårdkostnad oavsett producent

Podcast: ”Valfriheten ger bättre service på svenska”

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *