Landskapsförbunden vill att de nya självstyrande områdena redan från början får ansvar för fler frågor än social- och hälsovården.

Förbundens ordföranden stöder i huvudsak expertutredningens åsikt om hur man ska gå vidare med planeringen av  reformerna. De anser att det är viktigt att också regionförvaltningsreformen blir färdig under denna valperiod.

Ordförandena poängterar att självstyrandet måste förverkligas fullt ut och att ett direkt val är förutsättningen för att det ska lyckas.

– Man har tänkt att staten ska vara finansiär, men det är ändå skäl att utreda de självstyrande områdenas beskattningsrätt, skriver ordförandena i ett gemensamt utlåtande.

Landskapsförbundet poängterar att det är viktigt att man skapar en ändamålsenlig arbetsfördelning på olika plan av förvaltningen och att man avvecklar överlappande strukturer.

De självstyrande områdena ska ha hand om de uppgifter som utvecklar regionen. Staten ska fortsättningsvis styra över tillstånd och övervakning. Statens regionförvaltning bör samtidigt koordineras och lättas upp, anser landskapsförbunden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *