Regeringens strävan att begränsa kommunernas avtalsrätt med privata vårdbolag väcker frågor i Jakobstadsregionen där frågan om samägda vårdbolag är ytterst aktuell.

Kommunerna i Jakobstadregionen diskuterar sedan en tid tillbaka möjligheterna att bilda ett samägt bolag med ett privat vårdbolag. Målet är att trygga tillgången till mångsidig sjukvård i kommunerna också efter det att den nya landskapsförvaltningen tagit över ansvaret för anordnandet av social- och hälsovården. I bakgrunden finns rädslan för att social- och hälsovårdtjänster kan komma att försvinna.

Regeringens proposition om att begränsa utläggning av den kommunal social- och hälsovården kan dock stoppa planerna i Jakobstadsregionen.

– Det finns flera frågor som måste få svar innan vi kan fatta beslut i frågan, säger Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad.

Stenman nämner bland annat uppsägningsklausulen i det utkast till lag som Finansministeriet presenterade i onsdags, som tidsmässigt kan begränsa det avtal som kommunerna skulle ingå med det privata vårdbolaget. Avtalet skulle eventuellt gälla bara till utgången av 2018.

– Ett samägt vårdbolag skulle innebära en stor organisationsförändring och en omfattande process. Man måste noggrant överväga vad som tidsmässigt är vettigt, då vårdreformen ska träda i kraft 2019, påpekar Stenman.

Hon skulle gärna titta närmare på kommuner som Jämsä som har gått in för en total utläggning av sin social- och hälsovård.

– Sjukvårdskostnaderna i Jämsä minskade efter utläggningen. För att förstå varför skulle jag vilja titta närmare på ekonomin. Hur stor roll spelar till exempel Jämsäs närhet till Tammerfors och patienter utifrån?

Kristina Stenman som har haft ledande förtroendeuppdrag inom Vasa sjukvårdsdistrikt säger att hennes grundinställning är den, att offentlig sjukvård inte alltid är dyr och den privata inte alltid är billig.

–För Jakobstadsregionen är det nu viktigast att säkra en jättebra social- och hälsovård här, och slå vakt om att centralsjukhuset i Vasa får behålla så mycket som möjligt av sin verksamhet, säger hon.

Kommunerna i Jakobstadsregionen kommer att ta ställning till grundandet av ett samägt vårdbolag före sommarsemestrarna. Ärendet bereds just nu av de fyra tilltänkta delägarkommunernas kommundirektörer. Det modell som nämnts i diskussionerna går ut på att kommunerna skulle äga 49 procent av aktierna och det privata bolaget 51 procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *