Är valfriheten i vården bra eller dålig? Åsikterna går kraftigt isär bland landets social- och hälsovårdsdirektörer, visar en enkät som organisationen Soste har gjort. Hälften av direktörerna tror att valfriheten ökar vårdkostnaderna.

38 procent av social- och hälsovårdsdirektörerna i enkäten tror att valfriheten ökar jämlikheten i vården. 36 procent tror däremot att jämlikheten minskar. – Valfriheten måste utvärderas utifrån kommuninvånarnas perspektiv, säger Soste-direktören Anne Knaapi.

De social- och hälsovårdsdirektörer som har svarat på enkäten anser att valfriheten kommer att öka tillgängligheten och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna.

I synnerhet i städerna och tätorterna kommer vårdkvaliteten att bli bättre. Tillgängligheten på vårdtjänsterna kommer enligt svarandena att öka i tätorter och i medelstora kommuner med 25 000 – 60 000 invånare.

Däremot kommer tillgängligheten på vårdtjänster att minska på landsbygden.
Social- och hälsovårdsdirektörerna är bekymrade över hur valfriheten inverkar
på vården av långtidssjuka och de patientgrupper som behöver många olika typer
av vårdtjänster. Kommer vårdkedjorna för de här patienterna att fungera? Enligt
social- och hälsovårdsdirektörerna finns det en risk att minnessjuka och utvecklingsstörda
får det sämre.

Detta gäller i synnerhet dem som saknar engagerade anhöriga.
– Därför måste vi noggrant definiera vilka tjänster valfriheten inbegriper, understryker
Knaapi.

Hälften av de social- och hälsovårdsdirektörer som deltog i enkäten uppskattar att valfriheten kommer att öka vårdkostnaderna. I enkäten deltog social- och hälsovårdschefer från 109 kommuner eller samkommuner, vilket utgör 53 procent av kommunerna i landet. Soste, Finlands social och hälsa rf är en ny riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer
och tiotals andra samarbetsorganisationer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *