Grundlagsutskottets betänkande väntas i maj men något exakt datum finns inte ännu.

Hur blir det med social- och hälsovårdsreformens tidtabell? Regeringens plan är att välfärdsområdena inleder verksamheten 2023. Landskapsval är tänkta att ordnas 2022.

I samband med den offentliga diskussionen om regeringens budgetramförhandlingar har påståenden slängts fram om att reformen skjuts fram om inte riksdagen godkänner lagförslagen innan sommarsemestrarna.

Kari Hakari, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet säger att situationen inte har förändrats.

– Familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) budskap har hela tiden varit detsamma. Riksdagen använder så mycket tid den vill för att behandla ärendet. Om man inte är klar under vårsessionen och besluten skjuts fram, till exempel till september och oktober, då verkställs reformen ett år senare.

Hakari påpekar att om riksdagens session förlängs och ett beslut om reformen fås i juli så kan den ursprungliga tidtabellen hålla.

– Enligt det vi vet nu framskrider processen även om tidtabellen är tajt. Grundlagsutskottet har haft mycket annat arbete, bland annat på grund av coronan.

Om grundlagsutskottet kommer med många anmärkningar om reformförslaget och nya utskottsbehandlingar blir av så blir det ont om tid.

– Men om betänkandet inte kräver stora förändringar kan tidtabellen mycket väl hålla.

Enligt Hakari går reformberedelserna inte till spillo även om reformen skjuts fram med ett år.

– Verkställandet i välfärdsområdena inleds först då lagarna trätt i kraft.

Grundlagsutskottets betänkande väntas andra veckan i maj. Utskottsordförande Antti Rinnes (SDP) specialmedarbetare Sofia Jern säger att det inte ännu går att ange något exakt datum.

– Grundlagsutskottets avsikt är att behandla reformen så snabbt och noggrant som möjligt. Målet är att betänkandet är klart under de första veckorna i maj.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.