Valdeltagandet i Finlands första välfärdsområdesval nådde inte över den magiska 50 procents gränsen. 47,5 procent av väljarna – färre än hälften – valde att rösta.

Valdeltagandet i förhandsröstningen uppgick till 26,5 procent och valdagsröstningen till 21 procent.

Flitigast röstade väljarna i Österbottens välfärdsområde där valdeltagandet uppgick till 53,9 procent. Över 50 procent kom även Mellersta Österbotten (51,2 procent) och Södra Österbotten (50,3 procent).

Lägsta valdeltagandet hade Vanda-Kervo välfärdsområde med endast 39,2 procent.

Här är valdeltagande i de 21 välfärdsområdena.