Många små kommuner blir utan egen representation i välfärdsområdena. Totalt blev 51 av Finlands kommuner utan representation.

I Svenskfinland saknar Sjundeå, Kimitoön och Kaskö egen representant i sina välfärdsområden.

Sjundeås fulmäktigeordförande Merja Laaksonen (SFP) fick sammanlagt 386 röster, varav 337 i den egna kommunen, men det räckte inte för ett inval.  Marko Linnala (Saml) fick sammanlagt 456 röster varav 266 i Sjundeå och Mervi Laitinen (SDP) sammanlagt 305 varav 197 i Sjundeå.

Flest röster av väljarna i Sjundeå fick ingåbon Henrik Wickström (SFP). Wickström som är en av valets röstmagneter fick sammanlagt 5 865, varav 358 i Sjundeå.

Valdeltagandet i Sjundeå: 52,1 procent.

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa är nöjd över att vadeltagandet klättrade över 50 procent, men besviken över att kommunen inte fick in en egen representant i Västra Finlands välfärdsområdesfullmäktige.

– Det fanns flera goda kandidater härifrån,  vilket verkar ha splittrat rösterna så att ingen av dem blev vald, säger han.

Sjundeå kommer nu att gå in för ett starkt samarbete med grannkommunerna.

– Sjundeå och Ingå har redan nu ett nära samarbete, så det är ingen stor sak för oss att jobba gemensamt med dem. Men det är klart att allt hade varit lättare om kommunen fått in en  egen representat i välfärdsområdets fullmäktige. 

Guseff etta i Kimitoön

Kimitoöns fick Carita Backas (SFP) fick totalt 619 röster, men det räckte inte för ett inval i Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige . Backas blev första suppleant.

Flest röster i Kimitoön fick åbobon Niklas Guseff (SFP). Guseff  är född och uppvuxen på Kimitoön och en av valets röstmagneter i Egentliga Finland. Han fick sammanlagt 2152 röster, varav 941 i Kimitoön.

Guseff som bodde i Kimitoön fram til i fjol har bland annat varit ordförande i omsorgsnämnden fram till år 2020.

– Min tolkning av valresultatet är att väljarna i Kimitoön har sett Guseff som en lokal kandidat fast han numera är skriven i Åbo, säger kommundirektör Erika Strandberg

Du ser med andra ord inte valresultatet som en förlust?

– Nej, jag tror inte att invånarna här tänker så svartvitt. 

Förutom Guseff, har en annan av de invalda från Åbo –  Panda Eriksson (grön)  – rötter i Kimitoön.

Strandberg säger att Kimitoön nu kommer att rikta in sig på en stark intressebevakning i de nätverk som finns kring det kommande välfärdsområdet i Egentliga Finland.

– Förutom de förtroendevalda finns det många andra i det kommande välfärdsområdet som vi ska samarbeta med. För oss är det jätteviktigt att ta plats i de här nätverken, säger Strandberg.

Frågor som Kimitoön prioriterar är tvåspråkigheten, närservicen och skärgården.

– I Egentliga Finland är finskan stark och vi vill värna om att servicen på båda språken ska fungera

Valdeltagandet i Kimitoön: 49,1 procent.

Valdeltagandet i Kaskö över 58 procent

I Kaskö fick Mari Hiltula (Saml) och Kari Häggblom (SDP) flest röster. Hiltula fick 147 och Häggblom 123, men det räckte inte för inval i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige.

Valdeltagandet i Kaskö: 58,2 procent.