Social- och hälsovårdsfrågor kommer att synas också i nästa års riksdagsval, sa statsministern.

Det var en nöjd statsminister och SDP-ordförande som mötte medier på söndag kväll i Kommunernas hus. Sanna Marin sa sig vara glad över stödet, och även glad över att de andra regeringspartierna, frånsett De gröna, gjort väl ifrån sig.

Nu kommer SDP att föra en samarbetsinriktad politik i de olika välfärdsområdena, som värnar om basservicen och går in för hälsofrämjande åtgärder.

– Viktigt är också personalens välmående, och att man lyssnar på dem.

Marin beklagade de låga valdeltagandet – 47,5 procent av väljarna röstade – men underströk att de nya fullmäktige har ett fullständigt mandat. Söndagens val var det första, och huruvida intresset för det förblir lamt får framtiden utvisa, sa Marin.

Marin försäkrade att regeringen förbundit sig till välfärdsområdenas startdatum, 1.1.2023. Det betyder att man är beredd att skjuta till pengar, om så krävs för att tidtabellen ska hålla.

Social- och hälsovårdsfrågorna försvinner inte i och med söndagens val. Också riksdagsvalet nästa år kommer att handla om dessa.

Det passar SDP, som värnar om välfärden, sa Marin innan hon lämnade Kommunernas hus.