Samlingspartiet leder de flesta organ i välfärdsområdet.

Partierna har förhandlat klart om förtroendeuppdragen i Västra Nylands välfärdsområde.

Samlingspartiet (32,6 procent av rösterna i valet och 27 platser i fullmäktige) får platsen som ordförande för välfärdsområdesfullmäktige medan De Gröna (10 procent, 10 platser) får platsen som första vice ordförande. Också andra vice ordförande blir en samlingspartist, och partiet delar på posten som tredje vice ordförande med SDP (13 procent, 13 platser).

Välfärdsområdesstyrelsen leds av Samlingspartiet, SDP har första vice ordförandeskapet och SFP (12 procent, 12 platser) sitter på andra viceordförandes stol.

De övriga platserna i välfärdsområdesstyrelsen fördelas enligt följande: Samlingspartiet (5), Socialdemokraterna (2), Svenska folkpartiet i Finland (2), De Gröna (2), Sannfinländarna (1) och en plats delas av Samlingspartiet och Centern.

Samlingspartiet leder också revisionsnämnden, välfärdsområdesvalnämnden, nämnden för tjänster och resurser samt nämnden för beredskap och säkerhet.

SDP fick ordförandeskapet i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden och i nämnden för framtid och utveckling.

SFP i Finland fick ordförandeskapet i nationalspråksnämnden.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om organens sammansättning vid sitt första sammanträde 7.3.

I ett pressmeddelande säger SFP att förhandlingsresultatet gläder. Röstmagneten Henrik Wickström från Ingå, som förhandlat tillsammans med tf verksamhetsledare Jenny Vilén, säger att målsättningarna nåddes.

– Med en stark representation i så väl styrelsen som i nämnderna kan vi trygga våra möjligheter att vara med och jobba för en fungerande vård och omsorg på eget modersmål för alla invånare i hela området.

Wickström understryker nationalspråksnämnden roll för att bevaka att service fås på svenska.

– Vi är glada för att vi har ordförandeskapet i nämnden. Nämndens ordförande har även närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten, vilket ger större inflytande i styrelsearbetet