Över hundra riksdagsledamöter kandiderar i välfärdsområdesvalet. En kartläggning som Uutissuomalainen har gjort visar att 111 av riksdagens 200 ledamöter ställer upp som kandidater i valet i januari.

Antalet kandidater i välfärdsområdesvalet är 10 584. En tredjedel av kandidaterna (3 346)  är fullmäktigeledamöter.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger i en kommentar till Uutissuomalainen att andelen kandidater med erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag troligen är större, eftersom kartläggningen inte omfattar suppleanter och ersättare.

Bland kandidaterna finns även tidigare och nuvarande kommun- och stadsdirektörer. I Österbottens välfärdsområde kandiderar på SFP:s lista bl.a. Gun Kapténs, kommundirektör i Larsmo samt de pensionerade stadsdirektörerna Hans-Erik Lindqvist, Närpes och Gösta Willman, Nykarleby.

Här är kandidaterna i välfärdsområdesvalet.

Välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari. Perioden för de nya välfärdsfullmäktige startar  1 mars.