Uppdaterade siffror om hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunernas ekonomi blir klara först efter att budgetramförhandlingarna slutförts.

Finansministeriet har inhiberat ett webbinarium som nästa måndag 3.5 var planerat för att presentera kommunekonomiprogrammet, som granskar kommunekonomins utvecklingsutsikter, och uppdaterade finansieringsberäkningar för kommunerna och de nya välfärdsområdena.

Orsaken är att regeringens budgetramförhandlingar drar ut på tiden. Eftersom förhandlingarna så långt varit resultatlösa kan inte planerna för den offentliga ekonomin åren 2022–2025 och därtill hörande kommunekonomiprogram färdigställas.

Finansministeriet har ingen klar uppfattning om när beräkningarna offentliggörs. Tidigaste handlar den om ungefär en vecka efter att regeringens förhandlingar avslutats.

Ursprungligen skulle beräkningarna för social- och hälsovårdsreformen presenteras redan i januari-februari. Finansråd Markku Nissinen från Finansministeriet sa till Kuntalehti i mars att beräkningarna dröjer eftersom man ville invänta rambudgetens inverkan.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.