En temporär lagändring gjorde röstning vid garnisonerna möjlig vid kommunalvalet i somras.

Regeringen föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid val, meddelar Justitieministeriet.

Vid kommunalvalet i juni ordnades anstaltsröstning i garnisonerna med stöd av en temporär lagändring.

Enligt förslaget ska det också i fortsättningen vara möjligt att förrätta röstning i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som utbildar beväringar. Förslaget gäller också de av Gränsbevakningsväsendets enheter som utbildar beväringar.

­– Genom denna ändring förbättrar vi möjligheterna för beväringar och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst att rösta, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i pressmeddelandet.

Lagändringarna avses träda i kraft senast den 1 januari nästa år, så att de är i kraft vid välfärdsområdesvalet den 23 i januari.