Partiledarna visade enad front under en presskonferens vid Villa Bjälbo. Men detaljerna i uppgörelsen kan bli en tagg i sidan på några av partierna, säger Siv Sandberg.

Budgetramförhandlingarna fortsätter på torsdag men när regeringen mötte pressen på onsdagen var det för att informera om att krisen är över: i de stora frågorna har man kommit överens, detaljerna finslipas ännu.

Att man nu kommit överens om hur Finland ska sköta sin offentliga ekonomi nästa år och 2023 – alltså hur stor låneupptagningen blir, vilka anpassningsåtgärder som krävs och hur sysselsättningsåtgärderna ser ut – är tack vare att alla kompromissat, sa statsminister Sanna Marin (SDP).

Under morgonen hade Marin och Centerns ordförande Annika Saarikko ännu diskuterat de stora tröskelfrågorna, bevisligen med ett bra utfall. Exakt hur lösningarna ser ut ville regeringen inte säga eftersom förhandlingarna fortsätter.

Partiledarna betonade att regeringsprogrammet står fast och att det är kring det som samtliga partiet enats om kompromisser. De grönas Maria Ohisalo sa att partiet är nöjd med den kompromiss som nåtts i den så svåra torvfrågan som Centern drivit hårt med motivering av torven som energikälla fasas ut för snabbt.

Enligt Ohisalo tillåter de kompromisser som man kommit fram till en hållbar tillväxt. Några djupa ärr av förhandlingarna ville Ohisalo inte erkänna, även om hon beskrev förhandlingarna som svåra.

Anna-Maja Henriksson (SFP) tackade statsministerns för hennes tålamod. Henriksson sa att uppgörelsen var till Finlands fördel och att alla var lättade över att den nåtts.

Högt ideologiskt tonläge

Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, säger att kommunalvalet i juni bidragit till de svåra förhandlingarna, främst för Centern och De gröna, som ligger dåligt till i opinionsmätningarna, och i viss mån för Vänsterförbundet.

Därför blev också torven en central fråga, säger Sandberg. Den är symbol för en klimatpolitik som ställer stad mot landsbygd, alltså De gröna mot Centern. Det sistnämnda partiet pressas hårt av Sannfinländarna och en förlust i kommunalvalet är att vänta.

– Centern har försökt köpa väljarnas lojalitet. Vad gäller den ekonomiska politiken så finns det en ideologisk spännvidd inom regeringen som kommit i skymundan av coronan men som syntes redan då regeringsprogrammet förhandlades fram. Tajmingen, att det är en och en halv månad till kommunalvalet, får partierna att profilera sig. Kanske dock inte SDP, om man inte ser utökade budgetramar och höjda skatter som vänsterpolitik. Men jag tycker inte att statsminister Marin fört fram någon socialdemokratisk politik, som Centern och De gröna fört fram sina respektive.

Hur ser det hela ut i väljarnas ögon? Har något av regeringspartierna vunnit på det här?

– Det är svårt att säga men jag har funderat på Centerns kommunikation. Ideologiskt övertygade människor talar i ett högre tonläge än andra, men frågan är om det inte bara framstår som att de råddar. De räknar med att det finns väljare som hör dem. Centerns riksdagsgruppordförande Antti Kurvinen har sagt att man ville framtvinga bevis på att man sitter i en rödmylleregering, inte i en grön vänsterregering. Vad det sedan betyder i den praktiska politiken är svårt att säga.

Sandberg tillägger att Centerns partifullmäktigemöte i lördags visar att det finns en opposition inom partiet som oroar sig för social- och hälsovårdsreformens konsekvenser. Programmet för nästa års landskapsval, som Centern insisterar att kalla det, går i viss mån emot regeringens reformförslag, då Centern vill försäkra sig om att små kommuner som inte är representerade i välfärdsområdenas fullmäktige inte blir överkörda i frågan om hur servicenätverket ser ut.

I detaljerna finns taggarna

I det stora hela kan resultatet av budgetramförhandlingarna ses som en arbetsseger, tror Sandberg. Men på detaljnivå, till exempel i frågor om sysselsättningsprogram och torvens framtid, kan det finnas taggar i partiernas kött, främst då för Vänsterförbundet och De gröna.

– Men jag tror inte att någon kommer att vara lycklig. Är det fem partier i en regering så är det.

Finns det någon chans att de svåra förhandlingarna stärkt regeringssamarbetet, eller är det fortfarande bräckligt och kan resultaten i kommunalvalet bli nästa utmaning?

– Samarbetet har länge varit osäkert. Skulle Centern göra ett hyfsat resultat i valet kan det bli lugnare men det finns ett tryck på partiet och intervallerna i politiken är korta. Efter valet kan något ske på corona- eller EU–fronten. Jag tänker också på den mänskliga aspekten. Partiledarna har jobbat dygnet runt i över ett års tid. När man är trött blir man enkelspårig och de måste vara otroligt spända. Då kan det vara explosivt och det krävs inte mycket för att tända nya eldar.