Den nya regeringen betonar svenskan i Finland på en rad viktiga punkter i det nya regeringsprogrammet

Läser man det regeringsprogram som läckte till tidningen Ilta-Lehti  är SFP:s medverkan i regeringen lätt att känna igen.

Svenskan nämns direkt och indirekt på ett sätt som inte var fallet under regeringen Sipiläs tid. Nedan en lista över de mest uppenbara finlandssvenska inslagen.

  • Svenska blir igen ett obligatoriskt ämne för finskspråkiga studenter (och finska för svenskspråkiga).
  • En helhetsutredning av den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska genomföras. Utredningen gäller från småbarnspedagogiken upp till högskoleutbildningen. Det här ska resultera i ett långsiktigt åtgärdsprogram som tryggar jämlikheten.
  • Det statliga stödet till Svenska Folktinget ska fås upp till en tillräcklig nivå.
  • Social- och hälsovårdsreformen ska garantera kvalitativa och kundorienterade tjänster på ett jämlikt sätt för svensk- och finskspråkiga.
  • Polisernas antal ska inte bara höjas till 7 500 årsverken till och med år 2022. Regeringen vill också fästa uppmärksamhet vid polisernas språkkunskaper.
  • Räddningsmyndigheternas faktiska tjänsteförmåga på svenska och finska ska tryggas. Det här gäller främst polisen och nödcentralerna.
  • Integrationstjänsterna ska förbättras på bägge inhemska språken.
  • Kommunikationen på svenska mellan statsmakten och landskapet Åland ska säkras och det åländska självstyret ska utvecklas. Bland annat ska Ålands inflytande i EU-frågor säkras.
  • Faktalitteratur på bägge inhemska språken ska stödas.
  • En nationalspråkstrategi ska trygga allas rätt att få betjäning på det egna språket, och förbättra språkklimatet. Ett språkpolitiskt program ska uppmärksamma andra språk i Finland, främst samiska, romska, karelska och teckenspråk.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *