SFP tar med österbottniska kommundirektörer i regeringsförhandlaringarna. Partisekreterare Guseff säger att deras erfarenhet och sakkunskap behövs.

Inför regeringsförhandlingarna förstärker SFP sitt team med folk från kommunfältet, men det är inte i egenskap av sådana som partiet värvat dem, säger partisekreterare Fredrik Guseff.

I arbetsgrupperna och undergrupperna återfinns bland annat Gun Kaptens, kommundirektör i Larsmo, Malin Brännkärr, t.f. kommundirektör i Kronoby, och Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad.

Kaptens sitter i den undergrupp som förhandlar om social- och hälsovårdsreformen, Brännkärr sitter i arbetsgruppen som tar sig an rättsstaten Finland och Stenman sitter i undergruppen till den arbetsgruppen.

Mikaela Nylander, som sitter i Kommunförbundets styrelse och som föll ur i riksdagen i vårens val, sitter i arbetsgruppen med namnet ”Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland”.

Enbart Henriksson får uttala sig

Förhandlingarna har delvis kommit igång, och senast på måndag är de i full gång. Att få kommentarer av de enskilda förhandlarna visar sig dock vara svårt. När Kommuntorget ringer Elli Flén, fullmäktigeledamot i Nykarleby som förhandlar om försvarspolitik för SFP:s räkning i en undergrupp som leds av Ole Norrback, hänvisar hon till en överenskommelse med partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson är den som kommenterar förhandlingarna, säger Flén och även Stenman hänvisar Kommuntorget vidare.

— Jag är inte ens på plats i Helsingfors ännu.

Partisekreterare Guseff säger att informationsstrategin handlar om att undvika halvsanningar och rykten.

— Vi vill få ut bara sådant som vi kommit överens om.

Rollen som direktör mindre viktig

Guseff säger att det inte är ovanligt för SFP att samla sakkunniga från utanför den nya riksdagsgruppen när regeringsförhandlingar tar vid. Det handlar inte heller om att SFP, som är det minsta partiet bland dem som nu förhandlar, måste dryga ut sin bemanning.

— Vi har tillfrågat folk som har en politisk bakgrund, som har jobbat tidigare i regeringen och som har nödvändig sakkunskap att komma med i vårt team. Att en del av dem är till exempel kommundirektörer spelar mindre roll. Det är deras erfarenhet som räknas.

Guseff säger att de som ombetts att delta i förhandlingarna kommer att göra så utgående från hur det passar deras tidtabeller.

Här är listan över alla arbetsgrupper och undergrupper.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *