Centrala Fågelberga blir utan lekpark, säger förälder som vill sätta press på beslutsfattarna.

I går informerades barn och föräldrar i Fågelberga i Esbo om att den omtyckta lekparken Leppävaaran asukaispuisto flyttar till Åbergska huset i Alberga. Enligt informationen genomförs flytten under våren och parken återupptar verksamheten – med samma personal och under samma namn – i augusti.

Fågelbergabon Marie-Louise Hindsberg säger att stadsdelen förlorar en central lekpark, och uppmanar invånarna att sätta press på beslutsfattarna.

– Som tur är det kommunalval i vår. Vi kan påverka.

Invånarparken hyser, förutom klätterställningar, gungor och sandlådor, ett frontmannahus som erbjuder eftermiddagsverksamhet åt finskspråkiga barn. Parken har länge – redan när Hindsberg var barn – varit en knutpunkt i Fågelberga.

– Parken är mångsidig och omtyckt. Är det dåligt väder kan man gå in och pyssla. Det är ett ställe där mammagrupper brukar träffas på förmiddagarna.

Fastigheten har nyligen fått en trottoar, vilket gjort den tryggare, säger Hindsberg. Men informationen om flytten får föräldrar som är aktiva i stadsdelens Facebookgrupp att ana oråd. Eller snarare: den knapphändiga informationen.

– Är det här ett politiskt beslut? undrar Hindsberg. När har det i så fall tagits? Var flytten av hundparken mittemot – som motiverades med att området tidigare varit en avstjälpningsplats – ett tecken på vad som var på gång? Vill staden använda den attraktiva tomtmarken till annat?

Hindsberg har också hört rykten om att fastigheten skulle vara testamenterad till Esbo stad med det uttryckliga ändamålet att användas som lekpark.

Diskussionen går het på Fågelbergabornas Facebookgrupp, säger Hindsberg.

– Nu går mammorna upp på barrikaderna.

När Kommuntorget talar med Hindsberg på torsdag förmiddag har åtminstone en Esbopolitiker, samlingspartisten Kaisa Alaviiri, lovat ta reda på bakgrunden till flytten. På eftermiddagen säger Alaviiri till Kommuntorget att ingen från Esbo stad hört av sig om hennes förfrågan.

Esbo stad hänvisar Kommuntorget till en ansvarig tjänsteman inom småbarnspedagogiken, som inte är anträffbar under torsdagen.

Senare på eftermiddagen får Hindsberg och andra Fågelbergabor information om att det politiska beslutet inte ännu tagits.

– Nu skriver alla till utbildnings- och dagvårdsnämnden och jag tänker skriva till nämnden Svenska rum, meddelar Hindsberg.

Informationen om flytten hade publicerats på Esbo stads webb den 2 februari. På torsdag förmiddag hade den tagits bort.