Vänsterförbundets ordförande säger att en stark koppling mellan välfärdsområde och riksdag är nödvändig.

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson, som blir invald i Egentliga Finlands välfärdsområde, vågade när 60 procent av rösterna var räknade inte dra några samlade politiska slutsatser om huruvida välfärdsområdena kommer att förverkligas enligt regeringspartiernas vilja.

– Samlingspartiet är starkt men samtidigt gör regeringspartierna – förutom De gröna, men det kan ännu förändras – ett bra val. Det betyder att regeringspartierna fått förtroende för reformens mål: att förstärka basservicen och försnabba folks tillgång till vård.

Är er rädsla, att en del välfärdsområden inte kommer att fungera enligt reformens andemening om Samlingspartiet dominerar i dem?

– Ja. Jag tycker att de målsättningarna handlar om att vara villig att koncentrera begränsade resurser till basservicen. Samlingspartiet har fört fram servicesedlar och annat som inte löser de grundläggande problemet.

Andersson tror att slitningen mellan hemkommunen och det stora välfärdsområdet sist och slutligen inte blev så avgörande som man tidigare hade trott. Eftersom så många partiordföranden talade om att trygga närservicen insåg väljare att servicen inte hängde på en lokal kandidat, gissar Andersson.

– Viljan att trygga närservicen finns i partiet, oavsett om kandidaten är från hemkommunen eller inte.

Flera välfärdsområden har sagt att resurserna inte räcker till för att genomföra nödvändiga IT-lösningar inom den aktuella tidtabellen. Andersson säger att regeringen fattat beslut om att resurserna tryggas genom tilläggsbudgetar.

– Men om tidtabellen håller beror delvis på områdena själva. En del områden har redan integrerat social- och hälsovården, medan andra, som till exempel Egentliga Finlands välfärdsområde, först nu kommer i gång.

I Egentliga Finlands välfärdsområde blir du, Annika Saarikko (C) och Petteri Orpo (Saml) invalda. Betyder det att vi får se riksdagsdebatter i det området?

– Jag tänker att riksdagsdebatter inte ska föras i välfärdsområdesfullmäktige. Men med tanke på hur starkt kopplade områdena är till den statliga finansieringen är det bra att det finns riksdagsledamöter i fullmäktige.

Betyder det att nästa riksdagsval blir ett välfärdsområdesval?

– Ja. Vänsterförbundet kommer att lyfta social- och hälsovårdsfrågor kraftigare än tidigare i det valet.