Inte så överraskande, givet hur många kommunpolitiker som valdes i valet i januari.

Av välfärdsområdenas fullmäktige- och styrelseordföranden och vice ordföranden är hela 82 procent, eller 115 personer, sittande kommunfullmäktigeledamöter.

Det kan Kommunförbundet summera efter att samtliga välfärdsområdesfullmäktige sammanträtt.

Förbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger att andelen kommunfullmäktigeledamöter i välfärdsområdenas presidier är väldigt högt.

Ser man bara till välfärdsområdenas fullmäktige så leds de i 91 procent av fallen av en kommunpolitiker. Motsvarande siffra för välfärdsområdenas styrelser är 67 procent.

Å andra sidan är siffrorna inte överraskande, säger Pekola-Sjöblom i ett pressmeddelande, givet att 77 procent av alla invalda i välfärdsområdesvalet i januari är kommunfullmäktigeledamöter.

I Östra Nylands, Kymmenedalens, Västra Nylands, Österbottens och Norra Karelens välfärdsområde är samtliga fullmäktige- och styrelseordföranden också kommunfullmäktigeledamöter.

Det finns också förtroendevalda som sitter på dubbla ordförandeposter, det vill säga som sitter i presidiet både i den hemkommunen och i välfärdsområdet. Det här gäller i 47 procent av fallen, visar Kommunförbundets kartläggning.

Välfärdsområdenas ordförandeskap i ett nötskal

  • Till välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser valdes sammanlagt 141 ordföranden och vice ordföranden. Till fullmäktige 77 och till styrelserna 64.
  • Med ett undantag är samtliga ordföranden och vice ordföranden invalda i välfärdsområdesfullmäktige.
  • I 33 procent av fallen leds välfärdsområdesfullmäktige av en kvinna, medan 62 procent av styrelserna leds av en kvinna.
  • Medelåldern bland ordförandena är 53 år. Den yngsta är 25 år, den äldsta 73 år.
  • I presidierna finns 19 riksdagsledamöter. Åtta av dem leder fullmäktige och två leder styrelser.

Källa: Kommunförbundet

Mera statistik (PDF, på finska).