Essayah litar på att KD:s nya ledamöter vet vad som måste göras i de nya välfärdsområdena.

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah var på söndagskvällen nöjd med partiets resultat. Partiet ser ut att få ett stöd på 4,3 procent och nästan 60 fullmäktigeledamöter invalda. Det här var bättre än prognoserna lovade, säger Essayah.

Hurdan typ av politik kommer KD:s ledamöter att föra i de olika områdena?

– Vi har många kandidater som har en stark social- och hälsovårdsbakgrund. De är yrkesmänniskor som vet vad som måste göras i områdena och de kan samarbeta.

Även om också KD kritiserat reformen så gäller det nu att jobba inom de nya lagarnas ramar, säger Essayah.

– Det finns mycket som kan göras inom modellen. Det är inte den bästa för Finland, men efter riksdagsvalet nästa år finns det möjlighet att göra större förändringar.

Om de förändringarna handlar om välfärdsområdenas antal beror på hur pengarna räcker till, säger Essayah. Hon poängterar att om områden gör minusresultat flera år i rad så kan det bli aktuellt att slå samman områden, det här enligt de lagar som riksdagen godkände i somras.

Samlingspartiets Petteri Orpo säger att det låga valdeltagande innebär ett demokratiskt underskott för de nya fullmäktige. Håller du med?

– Det vore bättre med ett valdeltagande över 50 procent. Men man måste komma ihåg att lagarna godkändes för bara sex månader sedan, och att jul- och nyårshelgen gjorde att det fanns ont om tid att informera väljarna om vad valet handlar om. Dessutom blev coronaläget värre än väntat. Så man kan ändå vara ganska nöjd.