Stadsstyrelsen i Pargas samlades på måndag eftermiddag för ett extra insatt möte kring ett enda ärende – huruvida man skulle utnyttja förköpsrätten till det 0,76 hektar stora området på Ernholm eller inte.

Mötet drog ut långt in på kvällen och trots långa diskussioner enades styrelsen till slut om att inte utnyttja förköpsrätten.

– Eftersom ägarna till det större området meddelat att de inte är intresserade av att sälja, beslöt vi att inte utnyttja förköpsrätten, berättar stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) till Yle Åboland.

Staden har inte kunnat komma överens om ett köp med ägarna till det cirka 22 hektar stora området på Ernholm, vilket är en förutsättning för att projektet ska kunna gå vidare. Nu lägger man åtminstone för tillfället projektet på is.

– Det är bekymmersamt. Det hade varit viktigt för Nagus och hela skärgårdens utveckling. Men man måste vara överens med markägarna om man ska kunna gå vidare, fortsätter Holmberg.

Men ännu kommer staden ändå inte att helt ge upp utan man kommer att kontakta ägarna för att ännu grundligt utreda ett eventuellt intresse för att sälja det större området.

När exakt det här kommer att ske är oklart, men Holmberg skulle gärna se att ärendet inte ligger alltför länge då man ännu har en intresserad samarbetspartner som vill genomföra projektet.