Bland annat Ingåborna röstar flitigare än genomsnittet. I Korsnäs är intresset ännu lamt.

Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet inleddes i onsdags. Efter två dagar har 8 procent av alla röstberättigade lagt en röst, kvinnor i något större utsträckning än män.

I Borgå i Östra Nylands välfärdsområde är röstningsaktiviteten något högre än det nationella genomsnittet. Där har 10,7 procent av väljarna lagt en förhandsröst.

Det samma gäller för Kimitoön, där 11,6 procent röstat. Kommunen finns i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Också Ingåborna och Grankullaborna, som hör till Västra Nylands välfärdsområde, är flitiga röstare, i relation till landet i övrigt. På bägge orter har 12,7 procent av väljarna röstat.

Lite trögare går det i en del kommuner i Österbottens välfärdsområde. I Pedersöre har 5,1 procent röstat efter två förhandsröstningsdagar, medan siffran i Jakobstad är 5,3 procent. Korsnäs har inte ännu passerat femprocentsstrecket: där har 4,9 procent av väljarna röstat.

Följ med röstningsaktiviteten på Justitieministeriets resultatstjänst.