Årets demokratiutmärkelser går till Helsingfors stads kultur- och fritidssektor för verksamheten Helsingfors-hjälpen och till aktionsgruppen för flerspråkig  coronakommunikation vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Helsingfors-hjälpen var en tjänst där personer över 70 år aktivt kontaktades under coronapandemin av Helsingfors stad och de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors. Finlands Röda Kors, Helsingforsmissionen, Diakonissanstalten samt flera frivilliga och samarbetsparter deltog också. 

Anställda vid staden och församlingarna ringde 67 902 samtal till personer över 70 år från början av pandemin fram till slutet av augusti 2020.

De frivilliga delade ut 3 662 matkassar, gjorde 342 läkemedelstransporter och levererade 2 535  matkassar med så kallad svinnmat, dvs. mat med utgånget datum. Dessutom ringde de frivilliga cirka 700 samtal för att erbjuda diskussionshjälp. 

Kommunikation på över 20 språk

Institutet för hälsa och välfärd startade i mars 2020 en aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig kommunikation.  Aktionsgruppens uppgift var att kartlägga åtgärder för flerspråkig kommunikation om corona på ett effektivare och lättillgängligt sätt. 

Gruppen har samarbetat med nyckelpersoner i samfund med utländskt bakgrund och med mångkulturella organisationer. Genom dem har man kartlagt informationsbehov, avvecklat problemsituationer och byggt upp förtroende för myndigheternas verksamhet. 

 Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning, som beviljas myndigheter, delades nu ut för femte gången. Utmärkelsen delas ut av Finansministeriet, Justitieministeriet och Kommunförbundet.

Läs mer om mottagarna av demokratiutmärkelsen här.