Jan D. Oker-Blom i Lovisa säger att gränskommunerna i öst är i en annan situation än de som omges av nyländska kommuner.

Regeringens beslut att begränsa trafiken till och från Nyland väcker frågor i Pyttis kommun, som ligger i Kymmenedalen på gränsen till Nyland.

Kommundirektör Jouni Eho säger att situationen som coronaepidemin orsakat förändras så snabbt nu, att det är svårt att säga något om de faktiska konsekvenserna.

– Det är många människor i Pyttis som jobbar i Nyland, men arbetspendling är fortfarande tillåtet. Det finns en hel del nylänningar som har stuga i Pyttis och fritidsresor är förbjudna från och med fredag. Jag hoppas att alla följer regeringens anvisningar.

Underlättar ett beslut att isolera Nyland ditt arbete? Blir situationen tydligare?

– Jag kan inte säga så mycket om min egen situation för det här måste betraktas från ett nationellt perspektiv. Vad gäller epidemin verkar läget vara mest akut i Nyland, och ur hela Finlands synvinkel hoppas man att regeringens beslut är ändamålsenligt. Men i en gränskommun som vår väcks frågor om hur begränsningen ska övervakas. Kommunen har förstås inte resurser till det, utan kan bara uppmana invånarna att respektera regeringens beslut.

I Pyttis fattade kommunstyrelsen i måndags beslut om att samarbetsförhandlingar ska utredas när kommunens ekonomi nu drabbas av epidemin. Nästa veckas måndag tas samarbetsförhandlingarna upp till diskussion.

Eho säger att han, liksom många andra, hade hoppats att regeringen redan kommit med klara besked om hur kommunerna kompenseras för de ökade utgifter och det inkomstbortfall som situationen orsakar.

Oker-Blom ifrågasätter beslutet

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa, säger att regeringens beslut inte klargör situationen. Snarare försvårar beslutet vardagen i kommunen.

– Beskedet kom inte som någon överraskning. Jag hoppas att dessa otaliga ganska hårda åtgärder nu börjar ta slut. De begränsar verksamheten – handeln, näringslivet och den kommunala verksamheten – och det börjar bli svårt att upprätthålla ett fungerande samhälle.

Oker-Blom säger att situationen för Lovisa är en annan än för de nyländska kommuner som finns mitt i landskapet. Trafiken över landskapsgränsen går vanligtvis tätt och Oker-Blom räknar med att staden nu får fixa arbetsintyg åt personer som bor i Kymmenedalen.

Är det befogat att stänga hela Nyland, givet att smittan spritt sig främst i Helsingforsregionen och de västra kommunerna?

– Jag har ifrågasatt det och minister Krista Kiuru har säkert också fått frågan eftersom hon på gårdagens presskonferens självmant tog upp att det inte varit ett alternativ att isolera enbart Helsingfors. Det är säkert en lättare gränsdragning om den omfattar hela Nyland.

Lovisa har fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar som kan leda till permitteringar och uppsägningar. Oker-Blom säger att regeringen och riksdagen misslyckats i sitt stöd till kommunerna. Beslut och kompenserade statsandelar borde ha kommit i början av veckan.

– Regeringens förhoppningar om att kommunerna inte ska permittera räcker inte långt när andra alternativ saknas. Sedan är det olyckligt att kommunekonomin var ovanligt dålig redan innan. Vi gick in i situationen på knäna.