Lena Micko lämnar sina uppdrag i Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan hon utnämnts till ny civilminister med ansvar för kommuner och regioner.

I en intervju i Aftonbladet säger hon att hennes viktigaste uppgift som minister blir att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter. Enligt Micko behövs det mera resurser till välfärden.

Lena Micko har varit socialdemokratiskt kommunalråd i Linköping och ordförande  och vice ordförande för SKL.

Mickos finländska kollega Sirpa Paatero, blev också hon minister och lämnade sitt styrelseuppdrag i Kommunförbundet i somras.

För ett halvt år sedan publicerade Kommuntorget en längre intervju med Lena Micko. Den kan man läsa här.