Över hälften av all lagstiftning som berör kommunfältet sker i dag i EU. Genom att vara på plats i Bryssel deltar vi i diskussionerna redan från starten, säger Ilari Havukainen, ny direktör för Kommunförbundets Brysselkontor.

– Det här är ett långsiktigt arbete där vi samarbetar med de övriga nordiska länderna, men också med andra EU-länder och organisationer, säger Havukainen.

Vilka frågor kommer att vara aktuella inom EU under hösten?

– Klimat, energi och miljö samt digitalisering. Fram till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser minska med över 50 procent och omställningen börjar nu.

Hur ska kommunerna arbeta med anpassningen till EU:s Gröna giv?

– Det behövs olika modeller. Förutsättningarna i Europas stora städer är helt andra än i små kommuner i glesbygden. De stora städerna måste visa vägen. Här i Bryssel är Helsingfors väl framme i olika innovationssammanhang.

Hur ser din relation till kommunerna ut?

– Från mitt tidigare arbete i Lapplands förbund känner jag kommunerna och kommunfolket i norra Finland väl. Många av dem jag jobbat med har flyttat och jobbar nu utspritt i hela Finland. Därtill har vi har många lärare i släkten. Genom dem har jag en god inblick i Finlands stolthet nummer ett: skolan.

Hur ser du på Kommunförbundets möjligheter att påverka i Bryssel?

– Jag är mycket positiv. Kommunförbundet är en dynamisk organisation som lever i nuet. Vårt Brysselkontor är litet – två anställda plus en praktikant ­– men tillsammans med Kommunförbundet sakkunniga i Finland och våra nätverk har Kommunförbundet goda möjligheter att påverka besluten här.

 

Kommunförbundets team i Bryssel: Eva-Stina Slotte, Ilari Havukainen och Jenny Vuorenlinna. 

 

Ilari Havukainen

  • Född i Joensuu 1985, uppvuxen i Kitee
  • Ekonomie magister från Itä-Suomen yliopisto
  • Talar finska, engelska och förstår svenska
  • Bosatt i Bryssel med sin flickvän
  • Har arbetat med EU-frågor med Bryssel som bas sedan 2015, senast som specialsakkunnig vid Östra och Norra Finlands EU-kontor. 2010–20 arbetade han vid Lapplands förbund och yrkeshögskolan Karelia med i huvudsak EU-frågor och -projekt. Har även hunnit med att vara lärare i Kitee och administrativ chef inom den privata åldringsvården i Stockholm.
  • Hans uppdrag för Kommunförbundet är 3-årigt med en option på ytterligare 2 år.
  • Följ Kommunförbundets Brysselkontor på Twitter:  @KLBryssel och på Instagram: @Kuntaliitto_international