Valdeltagandet i Sverige har minskat, men håller sig fortfarande  ovanför 80 procentsstrecket.

Enligt de preliminära siffrorna uppgick valdeltagandet i riksdagsvalet till 84,2 procent, i regionvalet till 80,1 procent och i kommunalvalet till 80,4 procent.

I det regionala och lokala valet är nedgången i valdeltagande cirka fyra procentenheter jämfört med föregående val, skriver Sveriges kommuner och regioner (SKR) på sin webbsatj.

Högst var valdeltagande i kommunvalet enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten i kommunerna Lomma (91,2 %), Vellinge (90,9 %) och Öckerö (90,1 %) och lägst i Haparanda (61,6 % ), Södertälje (63,2 %)och Botkyrka (64,5 %).

Det slutgiltiga valresultatet för kommuner och regioner dröjer ännu, men de tydliga trenderna är att Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet  tappar röstandelar medan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ökar jämfört med valet 2018. Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att förlora representation i 31 respektive 32 kommuner medan Kristdemokraterna kommer in i 15 nya kommuner.

SKR:s analys av valdeltagandet visar att:

  • 47,5 procent av de svenska väljarna valde att förhandsrösta, vilket är en ökning med cirka tre procentenheter jämfört med valet 2018.
  • var tredje väljare har röstdelat, det vill säga röstat på olika partier i kommun, region och riksdag.

I samband med valet den 11 september arrangerade tre svenska kommuner folkomröstningar. Väljarna i Söderhamn deltog i två folkomröstningar om havsbaserad vindkraft. I Halmstad handlade folkomröstnngen om en hotellbyggnad och i Trelleborg om en ny infart till hamnen.