Rekryteringen inleddes den 22 januari med annonsering. I mitten av februari tar kommunstyrelsen ställning till det forsatta förfarandet.

Det var Ii slutet av fjolåret som kommunstyrelsen i Vörå tillsatte en arbetsgrupp för rekrytering av en ordinarie kommundirektör. En första milstolpe är annonsering i Kuntarekry.fi samt Vasabladet, Österbottens Tidning, Ilkka Pohjalainen och Hufvudstadsbladet den 22 januari. Ansökningstiden löper ut den 13 februari.

– Det är ingen dramatik i processen. Eftersom tf kommundirektör Tom Holttis förordnande gäller till slutet av april är det något som kommunen måste ta i tu med, säger Anna Bertills.

Enligt formuleringarna i arbetsplatsannonsen och kommunens förvaltningsstadga ska den person som väljs inneha högre högskoleexamen, praktisk erfarenhet av förvaltning och ledarskap samt fullständiga kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.

KT-intervjun görs några dagar efter annonseringen och Bertills säger att några personer redan har visat intresse för jobbet.

– Antalet ansökningar brukar vanligtvis öka strax innan ansökningstiden löper ut, tillägger Kjell Heir.

Söker dynamisk och innovativ ledare

På Vöråstyrelsens möte den 13 februari tar arbetsgruppen ställning till det forsatta förfarandet under rekryteringsprocessen.

– Framöver ska intervjuer göras. Huruvida andra urvalstester kan komma i fråga återstår att se, säger Heir.

– Något minimiantal sökande har vi inte satt. Kvalitetsaspekten är viktigare. Erfarenhet av ledarskap och förmåga till innovations- och utvecklingstänkande samt marknadsföring av kommunen är exempel på erfarenheter och egenskaper som värdesätts, säger Bertills.

– Någon exakt tidpunkt för tillträdandet har inte fastslagits. Den som får tjänsten kan vid behov påbörja arbetet enligt överenskommelse, säger Bertills.

Enligt Kjell Heir är det än så länge oklart om Vörå kommunfullmäktige behandlar kommundirektörsvalet i mars. Följande möte äger rum den 27 april.

Tf kommundirektör Tom Holtti meddelar att han tänker söka den lediganslagna tjänsten.

Holtti har innehaft kommundirektörsuppdraget sedan våren 2019 då förre kommundirektören Mikko Ollikainen invaldes i riksdagen. Ollikainen sade sedermera upp sig från tjänsten. Hans anställning på Vörå kommun upphörde i februari 2021.

Kommundirektörsrekryteringen i Vörå

Arbetsgruppen består av kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills, kommunfullmäktiges ordförande Kjell Heir, ekonomidirektör Anders Lidman samt kommunstyrelsemedlemmarna Ove Bergman, Leena Nikkari-Östman, Göran Backman och Viola Gunnar.