Tom Simola går från Åbo till Pargas. Foto: Kommuntorgets arkiv

Valet av ny stadsdirektör förrättades i Pargas stadsfullmäktige på måndagen. Simola fick sammanlagt 22 röster i den slutna omröstningen.

Simolas motkandidat Antti Kuusela, som för närvarande är kommundirektör i Borgnäs, fick 3 röster medan motkandidaten Jari Kesäniemi, som är stadsdirektör i Forssa, fick 10 röster.  

Simola har tidigare tjänstgjort som stadsdirektör i Raseborg 2015–2017 och som kommundirektör i Kimito och Kimitoön 2001–2015. Simola har axlat ansvaret som vd för ÅU Media sedan 2017. Han övertog uppdraget som chefredaktör för ÅU 2018.  

– Vi har inte slagit fast när den nyvalde stadsdirektören ska tillträda sin tjänst. Vi får förhandla oss fram till en lösning, säger Gunilla Granberg, som leder stadsstyrelsen och rekryteringsgruppen i Pargas. 

Gunilla Granberg (SFP) uppger att de månatliga löneanspråken bland de tre kandidater som har klarat sig till slutrakan i rekryteringsprocessen ”ligger mellan 9 500 och 12 000 euro”.  

Pargas stads tidigare stadsdirektör Patrik Nygrén hade en förvärvsinkomst på drygt 8 300 euro per månad i fjol, enligt Skatteförvaltningens uppgifter. 

I förhandlingarna om lönen och direktörsavtalet deltar utöver Simola och Granberg även fullmäktigeordförande Tomas Björkroth (SFP) och stadsstyrelsens vice ordförande Markku Orell (Saml).   Simolas uppdrag som stadsdirektör är tidsbundet och begränsas till 7 år. Prövotiden är 6 månader.