Kommunförbundets verkställande direktör Hanna Tainio blir direktör för Kommunförbundets enhet för välfärd och bildning. Tainio tar över efter Terhi Päivärinta.

Vice verkställande direktör Timo Reina börjar leda Kommunförbundets enhet för livskraft och ekonomi i nästa år. Reina som är tjänstledig från sin post på Kommunförbundet är för tillfället  statssekreterare i Centerns ministergrupp.  

Både Tainio och Reina fortsätter som vice verkställande direktörer för Kommunförbundet.

I början av december 2022 övergår Kommunförbundets kommunikation till den nya enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, som leds av relationsdirektör José Valanta.

Kommunförbundets social- och hälsovårdsenhet upphör med sin verksamhet i slutet av 2022. Från och med ingången av 2023 erbjuder Välfärdsområdesbolaget Ab tjänster för välfärdsområdena.

Totalt 16 fastanställda vid Kommunförbundet övergår till det nya bolaget.