Kommunen tänkte om efter att jakten på en turismchef inletts.

Kimitoöns kommun sökte ännu i oktober efter en efterträdare till turismchefen Benjamin Donner, som i början av sommaren lämnade kommunen för Pargas stad.

Men efter att man nått intervjuskedet med tre av elva sökande tänkte kommunen om. Turismnäringen är inte längre likställd med besöksnäring och därför behövs en annan typ av tjänst, motiverade kommunen.

Istället gick man in för att anställa en turism- och destinationsutvecklare. Sedan november är det Stella Törnroth, inflyttad till kommunen från Nådendal för fyra år sedan, som sköter det uppdraget.

Törnroth hörde också till dem som sökte den lediganslagna tjänsten som turismchef. Men redan innan det har hon jobbat både med koordinering och planering av kommunens inflyttningskampanj och inom ett närmatsprojekt.

– De är båda starkt kopplade till besöksnäringen, och på så vis står de också nära det nya uppdraget, säger hon på kommunens webbsida.

Turism- och destinationsutvecklaren har hand om besöksnäringen men ska också utnyttja den allt mer utbredda multilokaliteten, det vill säga att människor rör sig allt mer mellan kommuner.

Törnroth säger att hon ser fram emot att få närma sig de lokala företagen och föreningarna och förstärka nätverken inom besöksnäringen.

– För att vi ska kunna locka besökare till Kimitoön året runt kräver det också att vi har något att erbjuda utanför högsäsongen. Men för att lyckas med det måste vi samtidigt garantera våra företagare att det faktiskt finns ett kundunderlag, säger hon på kommunens webb.

Rekryteringen av Törnroth var en förlängning av processen kring turismchefen. Någon behandling på nämnd- eller styrelsenivå krävdes inte, eftersom det handlar om ett arbetsavtalsförhållande, inte en tjänst, säger näringslivschef Erik Lund till tidningen ÅU.