Styrelsen valde genom sluten omröstning.

Bland elva sökande, av vilka sex intervjuades och tre gick vidare till psykologisk bedömning, valde stadsstyrelsen i Jakobstad på måndag Mika Hakosalo till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör.

Hakosalo är magister i lant- och skogsbruksvetenskaper.

Valet gjordes genom en sluten omröstning. I den fick Hakosalo samtliga röster.

Han inleder sin tjänst enligt överenskommelse under våren 2022, meddelar staden.