En kandidat kallas till intervju utanför den allmänna sökprocessen.

Sju kandidater kallas till intervju då Pyttis söker en ny kommundirektör. Det här bestämde den arbetsgrupp som bereder ärendet. Sammanlagt tretton personer hade sökt tjänsten.

Sex av dem som intervjuas sökte tjänsten inom utsatt tid. Utöver dessa har Kotkas utvecklingsdirektör Terhi Lindholm gett sitt medgivande till att kallas till intervju.

De övriga sex är:

  • Eija Grönholm, Pyttis
  • Ilona Koskenniemi, Kouvola
  • Sabah Samaletdin, Esbo
  • Ville Nordberg, Helsingfors
  • Timo Toivonen, Kouvola
  • Toni Vanhala, Pyttis

Fullmäktige i Pyttis väljer ny kommundirektör i maj.