Ansökningstiden har förlängts två gånger då kommunen söker en efterträdare till Bjarne Häggman.

Fem personer har sökt tjänsten som teknisk chef i Larsmo. Dessa är:

  • Michael Lahtinen, Vasa
  • Sebastian Skuthälla, Jakobstad
  • Mikael Sundqvist, Larsmo
  • Mattias Thors, Jakobstad
  • Sören Vikström, Larsmo

Den ursprungliga ansökningstiden gick ut i december, men kommunstyrelsen förlängde den en bit in i januari. Efter det stod man med fem sökande och förlängde ytterligare en gång.

Läget är alltså oförändrat, med undantaget att Dennis Kronholm, Larsmo, dragit tillbaka sin ansökan och Thors har tillkommit.

Bjarne Häggman som är teknisk chef i Larsmo går i pension i år.