Dialogen med kommunerna är viktig, säger Brandt. Alla ska känna att de är del av teamet.

Mats Brandt, nyvald direktör för Österbottens förbund, säger att tjänsten är ett drömjobb som han haft ögonen på ett tag. Det här var andra gången som Brandt sökte tjänsten. Förra gången valdes förbundets nu avgående direktör Kaj Suomela.

– Det första jobbet jag hade efter studierna utomlands var som utvecklingsplanerare på förbundet. Under hela mitt arbetsliv har det funnits en koppling till landskapsförbundet, som jag anser vara en viktig organisation. Så det stämmer att jag haft sikte på tjänsten länge.

Och att du valdes till strategidirektör vid samkommunen Österbottens välfärdsområde inverkade inte på beslutet att söka tjänsten?

– Nej, det är olika uppgifter och även om strategidirektörstjänsten är central så smäller landskapsdirektören högre. Det är den högsta tjänsten i landskapet och handlar om representationen utåt.

Suomela axlar mentorroll

Innan valet av Brandt gav Kaj Suomela sin sista översikt av landskapsförbundets verksamhet och kommande utmaningar. Suomela konstaterade att förbundsbudgeten är knepig, delvis på grund av det som pandemin orsakat men också för att EU-finansieringen har sin egen tidtabell.

Brandt säger att dialogen mellan landskapsförbundet och kommunerna är viktig, speciellt när det handlar om budgetfrågor.

– Det finns ett förtroende för förbundet och det vill jag fortsätta förvalta. Kaj Suomelas specialitet har, tack vare hans bakgrund som NTM-centralens direktör, varit EU-fonderna. Jag ser fram emot att komma in i de nätverken, med Suomela som mentor. Lite erfarenhet har jag av EU-finansiering, men Kaj har definitivt en bredare bas.

Vindkraft och batterifabriker

Nästa år blir landskapsstrategin en viktig fråga för Brandt att ta itu med. Utöver det sätter han förbundets och landskapets roll i den gröna omställningen högt på prioriteringslistan.

– Det är en viktig bit i framtidspusslet. Det finns innovationspotential i klimatfrågan, men det gäller att hitta rätt väg. Här blir ett samarbete mellan förbundet och Vasa och Korsholm, och deras batterifabriksetableringar, viktigt. Vindkraften har också en potential att vara en klimatkompenserare i många österbottniska kommuner, när man går in för en hållbar omställning.

Landskapsförbundet kommer utöver det här att ha kontaktytor med det nya välfärdsområdet, säger Brandt. Främst i frågor som rör arbetskraft och kompetens. Det gäller att se till att utbildningen och arbetskraftsinvandringen möter behoven.

– Dessa är något av en flaskhals för tillfället.

”Vi måste hålla ihop”

Förutspår du diskussioner om landskapsförbundets framtida roll och om fler uppgifter och ansvar borde föras över till det nya välfärdsområdet?

– Den frågan fick jag också av fullmäktigegrupperna. Jag har inget bra svar på det. Jag understödde regeringen Sipiläs varuhusmodell och ser fördelar med en direkt demokratisk och rätlinjig koppling till arbetet på landskapsnivå. En arbetsgrupp ser över hur detta kunde ordnas på regional nivå. Vi får se vad den kommer fram till. Jag tycker ändå att det är bra att man åtgärdar en sak åt gången, säger Brandt med hänvisning till att den nu aktuella social- och hälsovårdsreformen är begränsad till vården och räddningsväsendet.

Brandt kommer i veckan att diskutera med Kaj Suomela om hur den senare ger över stafettpinnen. Övergången kommer sannolikt att ske i slutet av januari och Brandt kommer att vara t.f. landskapsdirektör tills Suomela går i pension. Officiellt blir Brandt landskapsdirektör den första maj.

– Kopplingen till kommunerna är jätteviktig och jag vill fortsätta upprätthålla en bra dialog. Alla kommuner ska känna att de hör till teamet. Vi ska fortsätta i samma anda som ledde fram till bildandet av samkommunen Österbottens välfärdsområde. Vi måste hålla ihop.

Processen fick kritik

Brandt valdes enhälligt av landskapsfullmäktige. Den enda kritik som hördes var riktad mot rekryteringsprocessen. Ledamoten Harri Moisio (VF) tyckte att processen inte varit tillräckligt transparent och att fullmäktige inte informerats tillräckligt.

Fullmäktigemötet var Kaj Suomelas sista. Han tackades av fullmäktigeordförande Matias Mäkynen för ett jobb som gjort landskapsförbundet synligt också utanför landets gränser.

Suomela uttryckte å sin sida tacksamhet för det goda samarbetet med fullmäktige, landskapsstyrelsen och förbundets personal. Österbottens förbund har varit befriat maktkamper som präglar andra stora organisationer, sa Suomela.

Det viktiga är resultatet, inte vem som får äran, sa Suomela.

Mats Brandt

  • 47 år.
  • Doktor i förvaltningsvetenskaper.
  • Han varit kommundirektör i Malax och vikarierande kommundirektör i Maxmo (nuvarande Vörå). Slutade som kommundirektör i Nykarleby i höstas. Är för närvarande strategidirektör vid Österbottens välfärdsområde.
  • Sju personer sökte tjänsten som landskapsdirektör.